☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Poniedziałek 25.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane
Nazwa Typ Data Operacja
Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy - dot. dz. nr 35/2, obręb Prace Małe plik 2021-10-22 09:32:21 UTWORZENIE
Wyjaśnienia swz z 22.10.2021r. plik 2021-10-22 09:31:03 UTWORZENIE
Obwieszczenie o wydanej opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn: ,,budowie dwóch budynków handlowo-usługowych wraz z infrastrukturą techniczną, planowanych na działce nr 853/5, 854/2, 850/2 w obr. Tarczyn, gmina Tarczyn, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie”. plik 2021-10-20 10:03:46 UTWORZENIE
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr PIA3316A wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanej na działce nr ewid. 118 obręb ewid. 0001, miejscowość Tarczyn”. plik 2021-10-19 15:38:16 UTWORZENIE
Zawiadomienie o zakończeniu zbierania materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ,,prowadzeniu metodą R5 i R12 przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w Jeżewicach” lokalizacja Jeżewice, działka ewid. 190/5, obręb Jeżewice. plik 2021-10-19 15:38:14 UTWORZENIE
Projekty uchwał na XLVI Sesję Rady Miejskiej w Tarczynie - 21.10.2021r. element menu 2021-10-19 15:36:44 UTWORZENIE
Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej plik 2021-10-19 15:35:34 UTWORZENIE
Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową plik 2021-10-19 15:35:33 UTWORZENIE
Proponowany porządek obrad XLVI Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie - 21.10.2021r. plik 2021-10-19 15:33:57 UTWORZENIE
Ogłoszenie o zamówieniu plik 2021-10-18 12:55:10 UTWORZENIE
SWZ plik 2021-10-18 12:54:54 UTWORZENIE
Załącznik nr 7 - wzór umowy plik 2021-10-18 12:54:43 UTWORZENIE
Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia plik 2021-10-18 12:54:31 MODYFIKACJA
Załącznik nr 8 - opis przedmiotu zamówienia plik 2021-10-18 12:54:15 UTWORZENIE
Operat wodnoprawny plik 2021-10-18 12:53:59 UTWORZENIE


 
liczba odwiedzin: 13672976