Wycinka drzew -text

 

Usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem gruntu.


Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w wypadku gdy wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości – w formie druku wniosku:
 
 
 2) Druk do pobrania (wniosek) - dotyczy: osoby fizyczne

Miejsce złożenia dokumentów
Sekretariat Urzędu –  w godzinach: poniedziałek, środa, czwartek, piątek  8.00–16.00 oraz w wtorek - 8.00-17.00

Jednostka odpowiedzialna:
Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska, tel. 71 57 951

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2021-01-27 15:18:09)