Wyposażenie Gimnazjum w Pamiątce w pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny - meble