Wyposażenie klas "0" Szkoły Podstawowej im. J. Stępkowskiego w tarczynie - wyposażenie placu zabaw