Zakup nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Suchodół