Wykonanie dokumentacji projektowej Domu Kultury w Tarczynie