Świadczenie usługi odbioru, transportu i unieszkodliwiania materiałów budowlanych zawierających azbest