Dostawa węgla kamiennego i koksu w sezonie 2008/2009