MPZP dla części obrębu Kotorydz, rejon ul. Wesołej oraz ul. Starej