Proponowane porządki obrad Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie - 2020r.