PI.271.13.2019.MB - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości administrowanych przez Gminę Tarczyn