MPZP dla części obrębu Tarczyn, teren przy ulicy Władysława Gawarskiego