PI.271.7.2019.MB - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w terenu Gminy Tarczyn