Proponowane porządki obrad Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie - 2018r. - nowa kadencja