Przebudowa drogi i chodnika - ul. Reszki w Tarczynie (PI.271.12.2015.MB)