Linia elektroenergetyczna 400KV Kozienice - Ołtarzew