Proponowane porządki obrad Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie - nowa kadencja