Proponowane porządki obrad Sesji Rady Miejskiej w Tarczynie - 2014 rok