Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w SP Prace Małe i SP Suchostruga w ramach projektu "Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy - edukacja"