Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w ramach projektu "Najpewniejsza inwestycja w trudne czasy - edukacja"