Pełnienie funkcji kierownika projektu "Internet szansą na lepszą przyszłość - Gmina Tarczyn"