Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kotorydz