Dowożenie i odwożenie 3 dzieci niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2011/2012