☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 22.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Samodzielne stanowisko pracy ds. pozyskiwania bezzwrotnych źródeł finansowania

Samodzielne stanowisko ds.  pozyskiwania bezzwrotnych źródeł finansowania

Marta Borkowska, pokój nr 111

tel. (48 22) 715 79 47

 

Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds pozyskiwania bezzwrotnych źródeł finansowania należy:

1) inicjowanie, koordynowanie, gromadzenie i opracowywanie informacji na tematy związane z pozyskiwaniem krajowych i zagranicznych bezzwrotnych

źródeł finansowania, w tym z funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania unijnych środków pomocowych na cele

rozwoju lokalnego i infrastruktury oraz wymagań stawianych gminie i społeczeństwu w okresie przystąpienia do Unii,

2) udzielanie informacji o programach pomocowych krajowych, Unii Europejskiej oraz innych instytucji i organizacji, w tym przekazywanie referatom,

jednostkom organizacyjnym mieszkańcom Gminy informacji o możliwościach i warunkach uczestnictwa w konkretnych projektach;

3) przygotowywanie formularzy aplikacyjnych związanych z uczestnictwem gminy w projektach współfinansowanych z funduszy europejskich we współpracy

z innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi;

4) pomoc mieszkańcom w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie ze środków pomocowych,

5) współpraca z referatami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie identyfikowania inwestycji i działań przeznaczonych do współfinansowania ze środków

pomocowych, w tym z funduszy europejskich,

6) nadzór nad projektami realizowanymi przez gminę w zakresie ich zgodności z wymogami instytucji Unii Europejskiej i krajowych instytucji zarządzających

we współpracy z innymi referatami i jednostkami organizacyjnymi,

 7) bieżąca współpraca z Burmistrzem, Skarbnikiem i Kierownikiem Referatu odnośnie pozyskiwania i wykorzystania środków unijnych

 

Opracowano na podstawie Zarządzenia nr 25/13 Burmistrza Tarczyna z dnia 5 kwietnia 2013r. w sprawie nadania Urzędowi Miejskiemu w Tarczynie Regulaminu Organizacyjnego (z późniejszymi zmianami)

Wytworzył:
Sławomir Wyszyński
Udostępnił:
Wyszyński Sławomir
(2007-09-13 14:02:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Borkowska Monika
(2018-04-11 08:21:14)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13672976