☰ Menu Prawe Menu ☰
Tarczyn
Grafika zawierająca herb Tarczyn

Poniedziałek 26.10.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dane adresowe urzędu

 

Urząd Miejski w Tarczynie

 

           

 Urząd Miejski w Tarczynie

- ul. Juliana Stępkowskiego 17 (wejście od ul. Sportowej)

- ul. Rynek 8a (Referat Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska)


05-555 Tarczyn

tel: (48 22) 715 79 00
faks: (48 22) 727 81 91
e-mail:
tarczyn@tarczyn.pl

 

Od dnia 10 sierpnia 2020r., wprowadzone zostały ograniczenia w przemieszczaniu się interesantów w siedzibach Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Interesanci przed wejściem do budynków urzędu zobowiązani są do wcześniejszego telefonicznego poinformowania pracownika merytorycznego o chęci załatwienia sprawy. Wykaz telefonów dot. określonego zakresu usług realizowanych przez urząd dostępny jest na drzwiach wejściowych oraz w linku poniżej

Przyjęcia interesantów odbywają się w specjalnie wydzielonej strefie. Przy danym stanowisku może przebywać JEDNA osoba.

Każda osoba wchodząca do urzędu zobligowana jest do dezynfekcji rąk przy użyciu płynu znajdującego się przy drzwiach wejściowych.

NA TERENIE URZĘDU OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY NAKAZ ZAKRYWANIA NOSA I UST PRZY POMOCY MASECZKI, PRZYŁBICY LUB CZĘŚCI ODZIEŻY

Bezpośrednie telefony do referatów Urzędu Miejskiego w Tarczynie - kliknij

 Gmina Tarczyn
NIP 123-12-33-414
REGON 015891250

kod terytorialny Gminy 1418063

Adres elektronicznej skrzynki podawczej Gminy Tarczyn w systemie ePUAP: /sfb95vt87x/skrytka

 

Urząd Miejski w Tarczynie
NIP 5220019837
REGON 000550516

 

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Tarczynie
Pn. 800  - 1600
Wt. 800 - 1700
Śr. 800 - 1600
Czw. 800 - 1600
Pt. 800 - 1600

 


Wszystkie należności z tytułu podatków i opłat można wpłacać  na konto
Urzędu Miejskiego w Tarczynie.

Aktualny rachunek bankowy ważny od dnia 01.09.2011 r.:

Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej O/ Tarczyn 

1) Rachunek podstawowy - 12 9291 0001 0101 5887 2000 0010

 2) Mandaty - 41 9291 0001 0101 5887 2000 0070

 

Od 1 maja 2018r. nie ma możliwości wnoszenia podatków i opłat lokalnych, opłat za wodę, kanalizację, opłat skarbowych i innych należności w siedzibie Urzędu Miejskiego  przy ul. J. Stępkowskiego 17 i przy ul. Rynek 8a.

Podatki i opłaty lokalne, opłaty za wodę, kanalizację, opłaty skarbowe i inne należności można realizować w placówce Banku Spółdzielczego w Białej Rawskiej oddział Tarczyn przy ul. Grójeckiej 6 (bezpłatnie), przelewem na rachunek bankowy Urzędu lub w dowolnej placówce bankowej lub placówce Poczty Polskiej (po wniesieniu opłaty wymaganej przez daną placówkę).

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tarczynie

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (WE) /dalej rozporządzenie ogólne/ informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Tarczyna, z siedzibą w Tarczynie przy ul. J. Stępkowskiego 17.
 • W Urzędzie Miejskim w Tarczynie  wyznaczono Inspektora Ochrony Danych. Inspektor wyznaczony jest do kontaktów w sprawach związanych z realizacją Pani/Pana praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lub w celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Tarczynie.
 • Dane kontaktowe: adres: Katarzyna Suwarska, Inspektor Ochrony Danych  Urzędu Miejskiego w Tarczynie , ul. J. Stępkowskiego 17,  05-555 Tarczyn
 • adres  e-mail : inspektor@tarczyn.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania obowiązków publicznych oraz w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym w ramach sprawowania władzy publicznej na podstawie art.6 ust 1 lit c i e. rozporządzenia ogólnego . Szczegółowe podstawy prawne uprawniające Burmistrza Tarczyna do przetwarzania Pani /Pana danych osobowych są dostępne w właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Tarczynie.
 • Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą również w związku z wykonaniem umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy na podstawie art. 6 ust 1 lit b rozporządzenia ogólnego.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody w związku z realizacją zadań niezwiązanych z realizacją zadania publicznego wynikającego z przepisów prawa (tj. konkursy, działania promocyjne itp.)
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje o planowanym okresie przetwarzania danych osobowych można uzyskać w właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Tarczynie.
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania  (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia oraz przekazania danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 ogólnego rozporządzenie w przypadku przetwarzania danych osobowych niezwiązanych z wykonywaniem obowiązków publicznych.
 •  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.;
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań publicznych jest: wymogiem ustawowym. Dane osobowe w tym celu będą pozyskiwane zarówno od osoby której dane dotyczą jak i od innych organów administracji publicznej z centralnych rejestrów publicznych. W przypadku pozyskiwania danych od osoby której dane dotyczą jest Pan/Pani obowiązana do ich podania a konsekwencje niepodania danych osobowych wynikają z przepisów prawa.
 • podanie danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań związanych z jej zawarciem jest /warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy). Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji umowy.

 

ZASADY REALIZACJI PRAW OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ W URZĘDZIE MIEJSKIM W TARCZYNIE - kliknij i zobacz

Wytworzył:
Udostępnił:
Rafał Kaniewski
(2003-11-04 18:59:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Monika Borkowska
(2020-08-24 12:05:56)
 
 
liczba odwiedzin: 7264104

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X